IV Biennale Plastyki Olsztyńskiej - "O Medal Prezydenta'
4. 08 - 4. 09

Prezentacja twórczości artystów środowiska olsztyńskiego oraz regionu warmińsko-mazurskiego z ostatnich dwóch lat. Konkurs i wystawa organizowane są z inicjatywy i we współpracy z olsztyńskim okręgiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Podstawowym zadaniem biennale jest aktywizacja miejscowego środowiska artystycznego, konfrontacja postaw twórczych, a także zobrazowanie publiczności olsztyńskiej stanu rodzimej plastyki.

Biennale jest objęte patronatem Prezydenta Miasta Olsztyna. Na wystawie pokonkursowej prezentowane są zazwyczaj malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, tkanina, fotografia i sztuki multimedialne.

OLGA ANACKA
MAJA BARANOWSKA
JOANNA BENTKOWSKA-HLEBOWICZ
JERZY WOJCIECH BIELECKI
WIESŁAW BIEŃKUŃSKI
MAŁGORZATA BOJARSKA-WASZCZUK
ELŻBIETA BONIECKA-MILOWICZ
IZYDOR BORYS
JOANNA CENIAN
WALDEMAR CICHOŃ
MAŁGORZATA CHOMICZ
PIOTR DONDAJEWSKI
ARKADIUSZ DZICZEK
AGNIESZKA FILAR
ANTEK GRZYBEK
MARZENA HUCULAK
TOMASZ IWANICKI
IZABELLA JANISZEWSKA-OBAREK
WIOLETTA JASKÓLSKA
IZABELLA JAŚNIEWSKA
PIOTR KWIATKOWSKI
BARBARA LIS-ROMAŃCZUKOWA
ROBERT LISTWAN
BOGUSŁAWA MAKIEWICZ
BOLESŁAW MARSCHALL
ANDRZEJ MORAWSKI
PIOTR OBAREK
ZBYSZEK OPALEWSKI
WIESŁAWA PASIK
EWA PLICHTA-LUBIENIECKA
JANUSZ POŁOM
JOANNA ROSTAŃSKA
EWA RÓŻAŃSKA
MARCIN JAN SOBCZYK
ANNA STANKIEWICZ-ODOJ
MAREK SZCZĘSNY
WIESŁAW WACHOWSKI
JULITA WIENCH-KURŁOWICZ
MAGDALENA WIERCIŃSKA
ALDONA WODEŃSKA-KOPEĆ
ALEKSANDER WOŹNIAK
RENATA ZIMNICKA-PRABUCKA
BOGDAN ŻUKOWSKI

 

 
Wernisaż wystawy - 4 sierpnia 2005 r. o godz. 17.00
Zamknięcie wystawy - 4 września 2005 r.