IX Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego
13 grudnia - 13 stycznia 2008

Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego organizowane przez BWA od 1975 roku jest konkursem umożliwiającym twórcom konfrontację swoich osiągnięć w dziedzinie druku wypukłego na forum ogólnopolskim. Jest jedynym, tak ważnym konkursem graficznym dotyczącym technik wypukłodruku, na trwałe już wpisanym w ogólnopolskie wydarzenia artystyczne dotyczące polskiej sztuki współczesnej w dziedzinie grafiki.

Celem konkursu i wystawy pokonkursowej jest prezentacja prac o najwyższym poziomie artystycznym powstałych w technikach drzeworytu i linorytu oraz wzbudzenie głębszego zainteresowania artystów i odbiorców najstarszą z technik graficznych, jaką jest drzeworyt. Wystawa pokonkursowa jest zawsze znakomitym przeglądem najlepszych i najnowszych osiągnięć w dziedzinie wypukłodruku.

 

Patronat horowy konkursu

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Prezydent Miasta Olsztyn

 

LAUREACI KONKURSU

Grand Prix Marek Basiul "Facie ad Faciem I - Inverse"
2007, linoryt, druk transferowy

 

I Nagroda Henryk Królikowski "Bez tytułu"
2006, linoryt

 

II Nagroda Anna Kopeć-Gibas "Przemienienie" - dyptyk
2007, linoryt

 

III Nagroda Dariusz Chojnacki "Światłosfery - zapis przestrzeni X"
2004, linoryt

 

I Wyróżnienie Majla Zeneli "Księżycowy obrót 3",
2004, linoryt

 

Honorowa Nagroda Jury  Zbigniew Lutomski  "31 I"
2004, drzeworyt barwny

 

Zdjęcia z wernisażu

 

   
 
Wernisaż wystawy - 13 grudnia 2007 r. o godz. 17.00
Zamknięcie wystawy - 13 stycznia 2008 r.