A

OKRĄGŁY STÓŁ 1989

 Erazm Ciołek

Okrągły Stół 1989 w fotografii Erazma Ciołka

wernisaż: 9 października (czwartek), godz. 18.00

9 października - 16 listopada 2014, sala kameralna

 

Kurator: Andrzej Stroka

Współpraca: Galeria Grafiki i Plakatu 

Wydarzenie objęte zostało Honorowym Patronatem Prezydenta Olsztyna

 

W bieżącym roku mija 25 lat od „Okrągłego Stołu" jednego z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski, od którego rozpoczęły się zmiany ustrojowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w tym częściowo wolne wybory do Sejmu, tzw. wybory czerwcowe. Negocjacje prowadzone były od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r. przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej. Prowadzone były w kilku miejscach, a ich rozpoczęcie i zakończenie odbyło się w siedzibie Urzędu Rady Ministrów PRL w Pałacu Namiestnikowskim (obecnie Pałac Prezydencki) w Warszawie, przy specjalnie skonstruowanym, dużym, okrągłym stole.
Jednym z dokumentalistów tych ważnych wydarzeń był znakomity fotograf – Erazm Ciołek.