A

OLSZTYN I JEGO POECI

OLSZTYN  i jego poeci

29 kwietnia (wtorek), godz. 18.00

W ramach wystawy ,,Ikony i ślady. Nasz Olsztyn" zapraszamy do galerii BWA na spotkanie z wierszami poetek i poetów olsztyńskich. Tematem wierszy będzie sam Olsztyn – jego duża i mała historia ludzi, ulic, wydarzeń widziana we wspomnieniu, w lirycznej opowieści, reporterskiej czy nawet mitotwórczej wizji. Olsztyn, wbrew pozorem, jest miastem dobrze opisanym przez współczesnych nam prozaików i poetów, czego przykładem jest na przykład antologia ,,Olsztyn w wierszach" przygotowana przez Zbigniewa Chojnowskiego. Układ prezentowanych wierszy opiera się na chronologii wydarzeń, a nie według zasług i wieku poetek i poetów, więc zaczynamy od zagłady niemieckiego miasta Allenstein, podążamy dzięki pamięci, wyobraźni, lirycznej wrażliwości przez polski, powojenny Olsztyn, aby zakończyć swoją wędrówkę ulicami warmińskiego miasta w demokratyczno-kapitalistycznym XXI stuleciu.

Wiersze recytować będą aktorzy: Elżbieta Grad Cupriak i Jarosław Cupriak.

Poeci w układzie alfabetycznym i ich korzenie olsztyńskie:

Ludwika Amber, Olsztyn-Australia
Marek Barański, Olsztyn-Zatorze-ulica Narutowicza-ulica Dworcowa
Tamara Bołdak-Janowska, Olsztyn-Podgrodzie
Kazimierz Brakoniecki, Olsztyn-ulica Kazimierza Jagiellończyka-Zatorze-Jaroty
Alicja Bykowska-Salczyńska, Olsztyn-Zatorze–ulica Dworcowa
Marcin Cielecki, Olsztyn-Podgrodzie
Zbigniew Chojnowski, Olsztyn-Przykop
Maciej Cisło, Olsztyn-Zatorze-Warszawa
Michalina Janyszek-Kujawa, Olsztyn-Warszawa
Erwin Kruk, Olsztyn-ulica Pana Tadeusza
Klemens Oleksik, Olsztyn-ulica Kościuszki-Zaświaty

Spotkanie poprowadzą Kazimierz Brakoniecki, Zbigniew Chojnowski

Minikoncert Zespołu „Łap Trio"
Emilia Kitłowska - śpiew
Łukasz Młynarczyk - gitara akustyczna
Adam Młynarczyk - bongosy

Po spotkaniu poetów i koncercie, kuratorzy wystawy "Ikony i Ślady. Nasz Olsztyn" Małgorzata Jackiewicz-Garniec i Marek Barański, zapraszają wszystkich chętnych do rozmowy o kończącej się wystawie.

IKONY i ŚLADY. Nasz Olsztyn
wystawa w sali głównej do 4 maja 2014
Honorowy Patronat Prezydenta Olsztyna