A

PASETELOWY HUMOR

 Aleksander Wołos

Pastele - Aleksander Wołos

Wernisaż: 3 października (czwartek), godz. 17:00

3 października – 3 listopada, sala kameralna


Artysta o sobie

Urodziłem się w Drugiej Rzeczypospolitej, w środku lata, w południe. I nic nie wskazywało na to, że dożyję Trzeciej Rzeczypospolitej . Natomiast fakt, że przyszedłem na świat w niedzielę sprawił, że z natury jestem leniwy. Dzięki jednak usilnej walce z lenistwem, w niektórych kręgach uchodzę za pracowitego. Ukończyłem studia niestety nie te, które najbardziej bym chciał, wobec czego, w dziedzinie sztuk plastycznych musiałem zostać samoukiem.

Będąc natomiast przez wiele lat nauczycielem akademickim zdobywałem stopnie naukowe. Okazało się jednak, że zupełnie niepotrzebnie. Nikt bowiem obecnie nie wymaga ode mnie okazania żadnego dyplomu. Żyjemy w czasach wolnego rynku, na którym humor i satyra mają się wyjątkowo dobrze.

/Aleksander Wołos/

 

Aleksander Wołos pochodzi z Polesia Lubelskiego, gdzie urodził się 12 sierpnia 1934 roku w Hołownie. Jest absolwentem Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, posiada tytuł doktora habilitowanego nauk rolniczych.

Do 1982 r. był pracownikiem naukowym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Jego życiową pasją jest rysowanie, malowanie i rzeźbienie. Aleksander Wołos karierę artystyczną zaczynał w połowie lat 50-tych ubiegłego stulecia jako autor rysunków w pismach akademickich i "Głosie Olsztyńskim".

Następnie jego rysunki były publikowane w "Panoramie Północy", miesięczniku "Warmia i Mazury" oraz w tygodnikach ogólnopolskich: "Szpilki", "Karuzela", "Polityka", "Wprost", a także w prasie niemieckiej, austriackiej i jugosławiańskiej. W swoim dorobku artysta ma kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i równie wiele udziałów w wystawach zbiorowych w Polsce oraz za granicą.

Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Jest laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Olsztyna w roku 2002. Od ponad trzydziestu lat swoje humory polityczne, a ostatnio także pastelowe satyry zamieszcza w "Gazecie Olsztyńskiej.