A

ODZYSKANE

 Marian Stępak

Marian Stępak - „Odzyskane"

wernisaż: 31 lipca (czwartek), godz. 18.00

31 lipca – 31 sierpnia, sala kameralna

 

Podstawowymi problemami, które podejmuję w olsztyńskiej wystawie, jest czas i pamięć. Zaprezentowane zostaną fotografie, filmy i obiekty. W obszarze fotografii interesują mnie tak zwane sytuacje zastane. Z reguły są to porzucone lub pozostawione drobne elementy w przestrzeni otwartej – na chodniku, w parku lub w lesie. Anektuję je bez jakichkolwiek ingerencji z mojej strony. Podobnie jest z krótkimi etiudami filmowymi, traktowanymi jako sytuacje efemeryczne, dziejące się w danym momencie – notowane za pomocą kamery. Dopełnieniem są przestrzenne obiekty zbudowane z zużytych materii, mebli oraz piramidy budowane ze sztuk zużytych ubrań i tkanin. Do problemu pamięci odwołuje się także nowy cykl prac. To wydruki wielkoformatowe wykonane na podstawie moich fotografii z cmentarzy, do których dokomponowałem stare, skorodowane, metalowe tabliczki z grobów z nazwiskami zmarłych osób, które znalazłem na cmentarnych wysypiskach. Tytuł  „Odzyskane" odnosi się także do miejsca, jako terytorium, w którym odbywa się wystawa - do „Ziem Odzyskanych". / MS

Prof. Marian Stępak - urodzony 1957 r. w Koronowie. Ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Bydgoszczy, studia odbył na Wydziale Sztuk Pięknych UMK, dyplom artystyczny zrealizował w pracowni malarstwa prof. Stanisława Borysowskiego w roku 1983. Od 1984 r. był asystentem w tejże pracowni. Od 1995 r. do teraz pracuje w Zakładzie Plastyki Intermedialnej, obecnie na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Kwalifikacje I i II stopnia uzyskał w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W latach 1991 â€" 1996 pracował również w prywatnej Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej Schola Posnaniensis w Poznaniu i w Liceum Rzemiosł Artystycznych działającej przy tej szkole, którego przez jeden rok był zastępcą dyrektora ds. dydaktycznych. W roku 1991 zainicjował działalność galerii Nad Wisłą, która funkcjonuje do chwili obecnej, jednoosobowo zorganizował w niej ponad 130 wystaw, w tym również prac pracowników i studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W 1992 r. został współzałożycielem Fundacji Praktyk Artystycznych „i...", która m.in. zorganizowała kilkanaście dużych wystaw, tj.: Ogólnopolskie Spotkania Twórców i Wystawy Wielkanocne. Za tego typu działalność, w roku 2000 został uhonorowany odznaką Zasłużonego Działacza Kultury przyznaną przez Ministra Kultury. Jest autorem ponad czterdziestu wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą; m.in.: Galeria Miejska Arsenał, galeria ON - Poznań; galeria Otwarta Pracownia - Kraków, galeria Dziekanka, Galeria Działań, Galeria Krytyków Pokaz - Warszawa, Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej - Słupsk, BWA Kielce, Galeria W Pasażu, galeria X, galeria Zamek - Wrocław, Instytut Polski - Rzym, Muzeum Ziemi Prudnickiej - Prudnik, Muzeum Papiernictwa - Duszniki Zdrój, galeria Wozownia, Galeria Muz - Toruń, galeria Wieża Ciśnień, Galeria Autorska - Bydgoszcz, Atelier du Nord - Fribourg (Szwajcaria), Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej â€" Rypin. Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą, m.in.: Kassel, Budapeszt, Rzym, Bruay la Buisierre (Francja), Sztokholm, Fribourg (Szwajcaria), Brześć (Białoruś), Warszawa, Wrocław, Poznań, Łódź, Legnica, Szczecin, Orońsko, Zielona Góra, Bydgoszcz, Toruń, Bytom, Gorzów Wlkp., Grudziądz, Lipno.