A

GRUPA PENDZLE

Grupa PENDZLE

Tomasz Ciecierski, Ryszard Grzyb, Robert Maciejuk, Paweł Susid, Tomasz Tatarczyk, Włodzimierz Jan Zakrzewski

wernisaż: 4 września (czwartek), godz. 18.00

4 września – 19 października, sala główna

 

Kurator: Michał Jachuła

Sponsor wernisażu:

 

PENDZLE to nieformalna grupa łącząca wybitne indywidualności twórców uprawiających malarstwo. Nieformalna, ponieważ nie towarzyszy jej nadrzędny program, manifesty, ani deklaracje kolektywnego działania, dążącego do forsowania określonej tendencji czy rodzaju ekspresji w sztuce. Każdy z założycieli i członków grupy, wypracował indywidualny język wypowiedzi, bardzo charakterystyczny dla danego malarza. Wszyscy z dojrzałych twórców, pomimo różnic wieku, dorobku artystycznego i stażu pracy, należą do klasyków współczesności na stałe wpisanych do kanonów sztuki najnowszej. Wystawa obejmująca zarówno prace figuratywne jak i abstrakcyjne ukazuje twórczość artystów w dialogu. Malarzy, dla których sztuka jest namysłem nad obrazem i sposobem wyrażania intelektualnych treści, problemów i prawd. Wspólną sprawą łączącą wszystkich członków grupy jest wierność malarstwu i nieustanna próba koncepcyjnego i formalnego eksperymentowania z tym medium.

Tak różnych twórców - Ciecierskiego, Grzyba, Maciejuka, Susida, Tatarczyka i Zakrzewskiego łączy chęć poszerzania granic malarstwa, uprawianie szczególnego rodzaju gry z warsztatem, konwencją, metodą pracy. Charakterystycznym wątkiem pojawiającym się u każdego przedstawiciela PENDZLI jest obrazowanie zapośredniczonej rzeczywistości przefiltrowanej przez własną osobowość, inne obrazy, w tym te przynależne szeroko rozumianej kulturze wizualnej i historii sztuki. Wśród niepozbawionych poczucia humoru prac odnaleźć można przykłady egzystencjalnych rozważań nad mechanizmami rządzącymi światem, sprawami życia doczesnego i wiecznego, oraz refleksję nad rolą sztuki. Na wystawie zaprezentowane są również przykłady prac stworzonych wobec obrazu czy osoby innego artysty z grupy PENDZLE oraz prace zrealizowane wspólnie.

Na olsztyńską prezentacją składają się głównie prace malarzy zrealizowane w ostatnich latach. Wśród nich odnaleźć można odniesienia do twórczości konkretnego malarza. Praca „Kolargol i Uszatek mylą misię" Roberta Maciejuka - artysty znanego m.in. z „portretowania" bajkowych misiów - wprost odnosi się do obrazu Pawła Susida zatytułowanego „Stażewski i Strzemiński mylą mi się". W „Rysunku polskim" Włodzimierza J. Zakrzewskiego, skomponowanego z tekstów i obrazów powtarzających kompozycje znanych polskich malarzy, znajdujemy wątek bogatej kolorystycznie twórczości Ryszarda Grzyba. Z kolei Ryszard Grzyb, prezentuje m.in. refleksyjny portret kolegi z grupy PENDZLE zatytułowany „Robert Maciejuk, kolekcjoner fajek". Jednym z wątków obecnych na wystawie są wspólne plenery i spotkania malarzy, do których należą wyjazdy do Vellano w Toskanii oraz do Męćmierza – miejsca w którym tworzyła zmarły przed kilku laty Tomasz Tatarczyk. Podczas ważnych spotkań plenerowych, których nieodłączną częścią są dyskusje malarzy o życiu, historii, środowisku artystycznym i kondycji sztuki powstały m.in. wspólnie rysowane „Obrazy-obrusy" a także film Włodzimierza J. Zakrzewskiego „Malarstwo (Widok wg Tomka)", zrealizowany w Męćmierzu. Z miejscem tym organicznie związany jest prezentowany na wystawie obraz Tomasza Tatarczyka „Męćmierz", z przedstawieniem nocnego pejzażu. Plener w Vellano przywołuje praca Pawła Susida, w której artysta zaproponował PENDZLOM wypełnienie przestrzeni kolorem pod własnymi nazwiskami.

Symboliczną klamrą otwierającą i zarazem zamykającą „wątek pędzli" jako narzędzi malarskich i jednocześnie „bohaterów wystawy" - członków grupy PENDZLE jest praca „Pędzle" Tomasza Ciecierskiego. Obraz ten został wykonany z autentycznych „narzędzi" stosowanych do malowania obrazów, wiadra cynowego, deski oraz farb w kolorach konsekwentnie stosowanych przez Ciecierskiego. Część prac zgromadzonych w salach olsztyńskiego BWA zaaranżowana została w formie dialogu, w którym obrazy malarzy korespondują ze sobą. Duży wybór dzieł prezentuje indywidualne praktyki artystyczne wszystkich sześciu twórców w formie osobnych „rozdziałów". /Michał Jachuła/