A

SIEDMIU WSPANIAŁYCH

 Jan Cybis

Siedmiu wspaniałych - Jan Cybis oraz laureaci jego imienia

Wernisaż: 12 czerwca (czwartek), godz. 17:00

12 czerwca - 27 lipca, sala główna i kameralna


Wystawa prezentująca twórczość siedmiorga laureatów prestiżowej, ogólnopolskiej nagrody w dziedzinie malarstwa oraz prace artysty, którego imię nosi nagroda - Jana Cybisa. Pokazana zostanie twórczość: Jana Dobkowskiego, Tadeusza Dominika, Stanisława Fijałkowskiego, Zbigniewa Makowskiego, Teresy Pągowskiej, Jacka Sienickiego, Leona Tarasewicza. Wielkie wydarzenie artystyczne, gdyż artyści Ci należą do czołowych twórców polskiej sztuki współczesnej.

Ta niepowtarzalna wystawa zajmie całą przestrzeń wystawienniczą galerii.

Jan Cybis (1897 - 1972)
Malarz i krytyk sztuki, jeden z najwybitniejszych polskich kolorystów. Studia w krakowskiej ASP, od 1923 współzałożyciel i czołowa postać grupy kapistów. Wykształcił własny styl charakteryzujący się wysokimi wartościami kolorystycznymi, swobodną, zróżnicowaną fakturą i ekspresywnością plamy. Najlepiej wypowiadał się w pejzażach, malował też martwe natury, portrety.Nagrodą Jego imienia przyznawana jest od 1973 roku przez radę Artystyczną działającą przy Związku Polskich Artystów Plastyków.

Jan Dobkowski - (ur. 1942 r. )
Ukończył warszawską ASP w 1968 r. Uprawia malarstwo, rysunek. Jego obrazy mają figuratywny charakter i cechuje je zmysłowa witalność, erotyzm, płaszczyznowość oraz finezyjna, dekoracyjna linia. Autor ponad 100 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Laureat Nagrody im. Jana Cybisa za całokształt twórczości w 1994 r.

Tadeusz Dominik - (ur.1928)
Uczeń J. Cybisa w ASP w Warszawie, gdzie w 1979 r. został profesorem. Malarz, grafik. Wychodząc od koloryzmu zbliżył się do abstrakcji . Głównym środkiem wypowiedzi Artysty jest kolor. Maluje barwne i dekoracyjne abstrakcyjne obrazy o wyczuwalnych aluzjach pejzażowych. Jego twórczość ma radosny, zmysłowy charakter. Laureat Nagrody im. Jana Cybisa w 1973 r.

Stanisław Fijałkowski - (ur. 1922)
Studia w PWSSP w Łodzi, uczeń Władysława Strzemińskiego, dyplom w 1951 r. Wieloletni wykładowca i profesor macierzystej uczelni, w 2002 r otrzymał tu doktorat honoris causa. Malarstwo Fijałkowskiego zachwyca ascezą środków malarskich, skupieniem wynikającym z ich głębokiego intelektualizmu, jest owocem poszukiwania harmonii, zasad istnienia człowieka we współczesnym świecie. Wykształcił całkowicie odrębny język malarski. Nagroda im. Jana Cybisa w 1989 roku.

Zbigniew Makowski - (ur. 1930)
Studia w ASP w Warszawie, dyplom w pracowni prof. Kazimierza Torowicza. Podczas pobytu w Paryżu w 1962 roku, zetknął się z André Bretonem. Wybitny artysta malarz, rysownik, twórca wyjątkowo oryginalnych, unikatowych książek, poeta. Interesuje się różnymi dziedzinami nauki, znawca wielu kultur, miłośnik sztuki i muzyki, tę szeroką wiedzę przenosi do swojej twórczości, do"polifonicznej" struktury swoich obrazów. Maluje obrazo-słowne traktaty, rodzaj artystycznego dziennika. Nagroda im. Jana Cybisa w 1992 r.

Teresa Pągowska
Jedna z najwybitniejszych artystek polskiej sztuki powojennej. Urodzona w Warszawie, ukończyła poznańską PWSSP, zadebiutowała na słynnej wystawie "Arsenał" w 1955 r., związana z nurtem t. zw. nowej figuracji. Twórczość malarska porywająca świeżością odkryć przestrzennych i kolorystycznych. Wykorzystuje naturalną strukturę płótna, na którym kreśli jedynie malarskie znaki. Bohaterami obrazów są często pojedyncze elementy; kot, owoc, przedmiot. W 2000 r. otrzymała Nagrodę im. Jana Cybisa, w 2002 tytuł doktora honoris causa w gdańskiej ASP.

Jacek Sienicki (1928 - 2000)
Studia w warszawskiej ASP, dyplom w pracowni Artura Nachta-Samborskiego. Artysta malarz, wieloletni profesor tej uczelni. Wielokrotnie wyróżniany znaczącymi nagrodami. Wybitny kolorysta, który stworzył swój indywidualny sposób widzenia formy, barwy i światła w malarstwie. Przedstawiał głównie różne przestrzenie życia ludzkiego, często dramat istnienia człowieka w zdegradowanym otoczeniu, a pod koniec życia barwne kompozycje abstrakcyjne. Laureat Nagrody im. Jana Cybisa w 1983 r.

Leon Tarasewicz (ur. 1957 r.)
Studia w warszawskiej ASP, dyplom w pracowni T. Dominika, profesor w tej uczelni. W twórczości wykorzystuje elementy natury, koncentrując się na elementarnych pierwiastkach malarstwa: kolorze, kompozycji, świetle doprowadzając je do najprostszych znaków i tworząc niemal abstrakcyjną kompozycję. Nieograniczoność malarstwa podkreśla wielkim formatem płócien, zamalowywaniem całych przestrzeni wystawienniczych, budowanie malarskich instalacji. Laureat Nagrody im. Jana Cybisa za całokształt twórczości w 1999 r.

Małgorzata Jackiewicz-Garniec