A

KALENDARIUM WYSTAW 1965 r.

1. Olsztyn Wczoraj i Dziś – ZPAP Olsztyn /21 I-21 II 1965/

2. Andrzej Strumiłło – ilustracja książkowa /23 I-23 II 1965/

3. Teresa Jakubowska – grafika /26 II-2 IV 1965/

4. Wystawa Szkoły Wrocławskiej, ZPAP Wrocław /5 IV-22IV 1965/

5. Lenin i jego idea – grafika /24 IV-20 V 1965/

6. Zofia Hermanowicz – grafika /22 V-20 VI 1965/

7. Julian Dadlez – malarstwo /24 VI-21 VII 1965/

8. Stanisław Szczepański – malarstwo, grafika /24 VII-25 VIII 1965/

9. Marian Stańczak – grafika /28 VIII-27 IX 1965/

10. Wacław kapusto – fotografia /30 IX-15 X 1965/

11. Izabella Podlasiecka – tkanina /29 X-6 XI 1965/

12. Izolda Kotlarczyk – grafika /15 XI-26 XII 1965/

13. Grupa toruńska – malarstwo, rzeźba /29 XII 1965- 27 I 1966/