A

KALENDARIUM WYSTAW 1970 r.

1. Ignacy Witz – gwasz, rysunek, litografia                                                  28 I-2 III 1970

2. Tadeusz Eysymont – malarstwo                                                             4 III-29 III 1970

3. Maria Chmielińska-Ciesielska – tkanina malowana                                  4 IV-4 V 1970

4. Tadeusz Szymański – szkło                                                                      4 IV-4 V 1970

5. Leon Wyczółkowski – grafika                                                                   7 V-8 VI 1970

6. Maria Maydanowicz – malarstwo                                                         10 VI-6 VII 1970

7. Jerzy Chojnacki – fotografia                                                                 9 VII-6 VIII 1970

8. Andrzej Strumiłło – grafika, fotografia                                               8 VIII-31 VIII 1970

9. Stanisław Borysowski – grafika                                                               3 IX-5 X 1970

10. Muzeum w Olsztynie – „Koloryzm Polski”                                            7 X-31 X 1970

11. Olgierd Bierwiaczonek – malarstwo                                                   5 XI-30 XI 1970

12. Wystawa Plastyki Kaliningradzkiej                                                     3 XII-6 XII 1970

13. Jan Ilkiewicz – malarstwo                                                         10 XII 1970-10 I 1971