A

KALENDARIUM WYSTAW 1971 r.

1. Aleksander Rafałowski – malarstwo                                                        14 I-8 II 1971

2. Edmund Witkowski – malarstwo                                                            10 II-8 III 1971

3. Zdzisław Kałędkiewicz – malarstwo                                                     10 III-5 IV 1971

4. Krystyna Czarnecka – tkanina                                                                8 IV-3 V 1971

5. Polski Drzeworyt Ludowy                                                                     6 V-14 VI 1971

6. Tadeusz Trepanowski – „Hiszpania – fotografia”                                16 VI-5 VII 1971

7. Oty Matousek – grafika                                                                       8 VII-9 VIII 1971

8. Elżbieta Szczodrowska – rzeźba                                                       12 VIII-6 IX 1971

9. Zbigniew Grabowski – fotografia                                                             9 IX-4 X 1971

10. Irena Kuran-Bogucka – grafika                                                              7 X-8 XI 1971

11. Stanisław Chlebowski – malarstwo                                                    11 XI-6 XII 1971

12. Ryszard Leszek Zakrzewski                                                       9 XII 1971-10 I 1972