A

KALENDARIUM WYSTAW 1974 r.

1. Wystawa Plastyków Olsztyńskich                                                               9 I-13 I 1974

2. Tadeusz Gajl – malarstwo                                                                        18 I-10 II 1974

3. Zofia Albina Puget – rzeźba                                                                     18 I-10 II 1974

4. Antoni Pisarek – malarstwo                                                                      18 I-10 II 1974

5. Warszawska Pracownia Doświadczalna                                                15 II-10 III 1974

6. Marian Rojewski -  grafika                                                                     15 III-31 III 1974

7. Kazimierz Zieliński – rzeźba                                                                  15 III-31 III 1974

8. Stanisław Poznański – malarstwo                                                         15 III-31 III 1974

9. Romuald Drzewiecki – malarstwo                                                          8 IV-16 IV 1974

10. Teresa Jakubowska – grafika                                                               8 IV-26 IV 1974

11. Maria Anto – malarstwo                                                                        8 IV-26 IV 1974

12. „Ziemia nad Rzeką Przyjaźni – 25-lat NRD”                                           9 V-19 V 1974

13. Leszek Zakrzewski – malarstwo                                                          30 V-16 VI 1974

14. Janusz Eysymont – malarstwo                                                            30 V-16 VI 1974

15. Wacław Kondek – rysunek                                                                21 VI-14 VII 1974

16. Erna Rosenstein - malarstwo                                                            19 VII-4 VIII 1974

17. Teresa Kotkowska – malarstwo                                                         19 VII-4 VIII 1974

18. Maria Maydanowicz – tkanina                                                              9 VIII-1 IX 1974

19. Krystyna Czarnocka – tkanina                                                              9 VIII-1 IX 1974

20. Krystyna Mieszkowska-Dalecka – tkanina                                           9 VIII-1 IX 1974

21. Henryk Mączkowski – malarstwo                                                            6 IX-8 X 1974

22. Hieronim Skurpski – malarstwo                                                           30 X-17 XI 1974

23. XXX-lat Jugosławii                                                                               15 X-25 X 1974

24. Barbara Toeplitz-Kaczmarek                                                             22 XI-15 XII 1974

25. Emilia Nożko-Paprocka – grafika                                                      22 XI-15 XII 1974

26. Zofia Renata Hermanowicz – grafika                                                22 XI-15 XII 1974

27. Marian Subbotko – malarstwo                                                    20 XII 1974-12 I 1975

28. Marcin Nowak – grafika, rysunek                                               20 XII 1974-12 I 1975