A

KALENDARIUM WYSTAW 1978 r.

1. Wystawa Satyry                                                                                        6 I -22 I 1978

2. Wystawa Poplenerowa Frombork’77                                                       10 II-25 II 1978

3. Wystawa Poplenerowa Nidzica’77                                                           10 II-25 II 1978

4. Wystawa PoplenerowaKozłowo’77                                                          10 II-25 II 1978

5. Wystawa Poplenerowa Garbno’77                                                           10 II-25 II 1978

6. Wystawa Poplenerowa Lidzbark’77                                                         10 II-25 II 1978

7. Amerykańska sztuka lat siedemdziesiątych                                             3 III-2 IV 1978

8. Waldemar Świerzy – plakat                                                                     7 IV-14 V 1978

9. Koń w sztuce                                                                                             19 V-11 VI 1978

10. Contrart’78                                                                                             16 VI-3 VII 1978

11. Julian Dadlez – malarstwo                                                                     7 VII-30 VII 1978

12. Zdzisław Stanek – collage                                                                      4 VIII-27 VIII 1978

13. Gizela Hahn – ceramika                                                                         4 VIII-27 VIII 1978

14. Olsztyńskie Środowisko Plastyczne – O Medal Prezydenta                   1 IX-11 IX 1978

15. Sztuka z Dusseldorfu – malarstwo, rzeźba                                             15 IX-2 X 1978

16. Eugeniusz Kochanowski – malarstwo                                                     6 X- 15 X 1978

17. Młoda Plastyka Bułgarska                                                                      20 X-12 XI 1978

18. Tkanina Artystyczna, ZPAP Łódź                                                 17 XI-26 XII 1978

19. Jan Dobkowski – malarstwo                                                                   28 XII 1978-30 I 1979