A

KALENDARIUM WYSTAW 1979 r.

1. Tkanina Artystyczna, ZPAP Poznań                                                                          9 III-1 IV 1979

2. Jerzy duda Gracz – malarstwo                                                                                6 IV-30 IV 1979

3. Wolfgang Hutter – grafika                                                                                          2 V-10 V 1979

4. Olsztyńskie Środowisko Plastyczne – O Medal Prezydenta                                   2 VI-13 VI 1979

5. Grupa Rzeszowska – malarstwo                                                                            19 VI-1 VII 1979

6. Barbara Hulanicka – tkanina                                                                                 6 VII-15 VII 1979

7. Zbysław Maciejewski – malarstwo                                                                        10 VIII-2 IX 1979

8. Benon Liberski – malarstwo                                                                                    7 IX-30 IX 1979

9. II Quadriennale drzeworytu i Linorytu Polskiego                                                        5 X-5 XI 1979

10. Grupa Plastyków z Hannoveru – malarstwo, rzeźba                                           9 XI-10 XII 1979

11. Malunki Dziecięce szkół olsztyńskich                                                          14 XII 1979-14 I 1980