A

KALENDARIUM WYSTAW 1981 r.

1. Edmund Grajewski – malarstwo                                                                        16 I-9 II 1981

2. Elżbieta Kędzia – tkanina                                                                                13 II-9 III 1981

3. Zygmunt Kędzia – malarstwo                                                                          13 II-9 III 1981

4. Kazimierz Kędzia – malarstwo                                                                        13 II-9 III 1981

5. Antoni Fałat – malarstwo                                                                             13 III-22 IV 1981

6. Olsztyńskie Środowisko Plastyczne – O Medal Prezydenta                       29 IV-14 VI 1981

7. Christa i Gunter Hoffman – tkanina                                                            19 VI-13 VII 1981

8. Krystyna Chromy – malarstwo                                                                 16 VII-10 VIII 1981

9. Tkanina Artystyczna, ZPAP Warszawa                                                     14 VIII-20 IX 1981

10. Małgorzata Korolko – grafika                                                                        2 X-30 X 1981

11. Zbigniew Woźniak – malarstwo, rysunek                                                    6 XI-29 XI 1981

12. Pejzaż Kanady - grafika                                                                            3 XII-16 XII 1981

13. Młoda Plastyka Radziecka                                                                        3 XII-16 XII 1981