A

KALENDARIUM WYSTAW 1983 r.

1. Białoruska sztuka ludowa                                                                                    20 I-14 II 1983

2. Mirosław Smerek, Artur Nichthauser – malarstwo                                             18 II-14 III 1983

3. Elżbieta i Marian Subbotko – malarstwo                                                          18 III-10 IV 1983

4. Judaica Danuty Przybylskiej                                                                             15 IV-16 V 1983

5. Współczesny plakat Japonii                                                                              20 V-13 VI 1983

6. Grafika Leopolda Mendeza                                                                             20 VI-11 VII 1983

7. XXV-lecie  galerii BWA                                                                                  15 VII-14 VIII 1983

8. Romana Kaszczyc – ceramika                                                                       19 VIII-11 IX 1983

9. I Wojewódzkie Triennale Plastyki Nieprofesjonalnej                                         30 IX-12 X 1983

10. III Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego                                           21 X-28 XI 1983

11. Z. Kruszewski, M. Starzec – malarstwo                                                         2 XII-18 XII 1983

12. Wystawa Poplenerowa Grunwald’83                                                     28 XII 1983-15 I 1984