A

KALENDARIUM WYSTAW 1984 r.

1. Wyroby przemysłowe Warmii i Mazur                                                         19 I-26 II 1984

2. Eugeniusz Markowski – malarstwo                                                              7 III-1 IV 1984

3. Pejzaż południowych Czech                                                                      4 IV-20 IV 1984

4. Jonasz Stern – malarstwo                                                                         26 IV-20 V 1984

5. Marian Bogusz – malarstwo                                                                       24 V-8 VII 1984

6. Wzornictwo przemysłowe w 40-leciu PRL                                              19 VII-29 IX 1984

7. Hieronim Skurpski – malarstwo, grafika                                                       4 X-4 XI 1984

8. Rzemiosło Indian Ameryki Północnej                                                         8 XI-9 XII 1984

9. Wystawa Poplenerowa Grunwald’ 84                                              14 XII 1984-20 I 1985