A

KALENDARIUM WYSTAW 1984 r.

1. Wystawa bursztynu z Kaliningradu                                                                 19 IV-7 V 1984

2. Współczesny rysunek, grafika, collage z Wielkiej Brytanii                             10 V-24 V 1984

3. Pokonkursowa wystawa „Polska moja ojczyzna”, rysunek dziecięcy            1 VI-10 VI 1984

4. Artur Nichthauser – malarstwo                                                                    13 VI-18 VII 1984

5. Inspiracje ludowe we wzornictwie przemysłowym                                      20 VII-23 IX 1984

6. Hieronim Skurpski – prace z lat 1939-1948                                                      4 X-4 XI 1984

7. Ryszard Tomczyk – malarstwo                                                                       9 XI-2 XII 1984

8. Szkło i ceramika                                                                                     7 XII 1984-20 I 1985