A

KALENDARIUM WYSTAW 1985 r.

1. Olsztyńskie malarstwo i grafika w 40-leciu PRL                                                 24 I-3 III 1985

2. XI Konkurs im J. Spychalskiego                                                                       6 III-29 III 1985

3. Warmia i Mazury w 40-leciu powrotu do Macierzy                                            11 IV-4 V 1985

4. Andrzej Samulowski – malarstwo                                                                       9 V-2 VI 1985

5. Wacław Kapusto – „Sławni i zwykli – fotografia”                                               7 VI-7 VII 1985

6. Plastyka Ziem Zachodnich i Północnych w 40-leciu powrotu do Macierzy   19 VII-29 IX 1985

7. Koreańska sztuka współczesna                                                                        15 X-9 XI 1985

8. Współczesne słowackie malarstwo figuralne                                                    15 X-9 XI 1985

9. „Jeszcze Młodzi” – grupa absolwentów UMK w Toruniu                                 14 XI-1 XII 1985

10. Wystawa Poplenerowa Grunwald’85                                                      5 XII 1985-10 I 1986