A

KALENDARIUM WYSTAW 1985 r.

1. Sztuka użytkowa                                                                                                             31 I-28 II 1985

2. Rysunek Urszuli Danielewskiej                                                                                      7 III-10 IV 1985

3. Kazimierz Ostrowski – malarstwo                                                                                12 IV-13 V 1985

4. Małe formy rzeźbiarskie                                                                                               16 V-25 VI 1985

5. Współczesna grafika NRD                                                                                          1 VII-15 VII 1985

6. Plastyka Ziem Zachodnich i Północnych w 40-lecie powrotu do Macierzy                19 VII-29 IX 1985

7. Jerzy Ostrogórski – malarstwo                                                                                         4 X-4 XI 1985

8. Andrzej Stroka – malarstwo                                                                                           7 XI-1 XII 1985

9. Biżuteria, tkanina, witraż P.P. DESA                                                                      5 XII 1985-29 I 1986