A

KALENDARIUM WYSTAW 1987 r.

1.Ogólnopolska pokonkursowa wystawa twórczości nauczycieli wychowania plastycznego     15 I-8 II 1987

2. Tadeusz Dominik – malarstwo                                                                                              12 II-8 III 1987

3. Andrzej Gordon – malarstwo                                                                                               12 III-5 IV 1987

4. Marek Kwaszkiewicz – malarstwo, rysunek                                                                        7 IV-26 IV 1987

5. W kręgu nadrealizmu – kolekcja Muzeum Narodowego we Wrocławiu                             30 IV-31 V 1987

6. Wystawa dzieł artystów żydowskich 1918-1936                                                               5 VI-30 VIII 1987

7. Władysław Jackiewicz – malarstwo                                                                                    5 IX-27 IX 1987

8. Malarstwo i grafika Estonii                                                                                                  1 XI-28 XI 1987

9. IV Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego                                                                1 X-31 X 1987

10. Wystawa Poplenerowa Grunwald’87                                                                       4 XII 1987–11 I 1988