A

KALENDARIUM WYSTAW 1987 r.

1. Edward Ratuszyński – malarstwo                                                                       1 I-8 II 1987

2. Andrzej Samulowski – malarstwo                                                                   10 II-1 III 1987

3. Ryszard Wachowski – wystawa pośmiertna                                                    6 III-5 IV 1987

4. Stefan Żechowski – rysunki w twórczości  Emila Zegadłowicza                    10 IV-3 V 1987

5. Andrzej Konwerski – malarstwo                                                                     7 V-14 VI 1987

6. Bożena Jankowska – malarstwo                                                                16 VI-26 VII 1987

7. Antoni Janusz Pastwa – rzeźba                                                               30 VII-30 VIII 1987

8. Tadeusz Brzeski – malarstwo                                                                           3 IX-4 X 1987

9. Henryk Waniek – malarstwo                                                                            8 X-31 X 1987

10. Olsztyn-Kaliningrad – fotografia                                                                  5 XI-17 XI 1987

11. Kolekcja mody M. J. Mierzejewskiej                                                         4 XII–23 XII 1987