A

KALENDARIUM WYSTAW 1988 r.

1. Antoni Fałat – malarstwo                                                                                               14 I-7 II 1988

2. Edward Dwurnik – malarstwo                                                                                    11 II-20 III 1988

3. „Interpretacje” – wystawa ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu              23 III-8 V 1988

4. Olsztyńskie Środowisko Plastyczne – O Medal  Prezydenta                                     12 V-1 VI 1988

5. Panorama Kultury Czechosłowackiej                                                                        6 VI-26 VI 1988

6. „Sztuka i życie”                                                                                                       30 VI-31 VII 1988

7. Andrzej Mleczko- rysunek                                                                                          4 VIII-2 X 1988

8. Jan Tarasin – malarstwo, rysunek, grafika                                                                   6 X-6 XI 1988

9. Olgierd Gałdyński – fotografia                                                                                  10 XI-4 XII 1988

10.Wystawa Poplenerowa Grunwald’88                                                                8 XII 1988-22 I 1989