A

KALENDARIUM WYSTAW 1988 r.

1. Paweł Udorowiecki – rysunek                                                                                       7 I -31 I 1988

2. Tadeusz Burniewicz – malarstwo                                                                                 3 II-28 II 1988

3. Jan Wołek – „Syberia”                                                                                                2 III-27 III 1988

4. Eugeniusz Ozga – malarstwo                                                                                  30 III-20 IV 1988

5. Mirosława Smerek-Bielecka – malarstwo                                                                 22 IV-15 V 1988

6. Mieczysław Wieliczko – „Pejzaż Polski Północno-Wschodniej – fotografia                19 V-1 VI 1988

7. Albin Brunowski – grafika                                                                                          6 VI-22 VI 1988

8. Kolekcja własna BWA – XXX-lecie Galerii BWA                                                      30 VI-7 VIII 1988

9. Wiesława Pasik – malarstwo                                                                                   10 VIII-4 IX 1988

10. Zygmunt Bobrowski – ilustracja książkowa                                                             6 IX-16 IX 1988

11. Andrzej Smoczyński – grafika                                                                                   18 X-6 XI 1988

12. Mika Karolina Mickun – rzeźba – wystawa pośmiertna                                            8 XI-4 XII 1988

13. Sabina Lonty – malarstwo                                                                                  8 XII 1988-8 I 1989