A

KALENDARIUM WYSTAW 1989 r.

1. Jacek Bukowski – malarstwo                                                                           12 I-6 II 1989

2. Wystawa Poplenerowa Reszel’88                                                                   7 II-6 III 1989

3. Jerzy Wojciech Bielecki – malarstwo                                                             9 III-4 IV 1989

4. Eugeniusz Kochanowski (1925-1980) – malarstwo                                        6 IV-1 V 1989

5. Ludmiła Ostrogórska – rzeźba                                                                       4 V-28 V 1989

6. Ernest Lis – biżuteria z bursztynu                                                               30 V-26 VI 1989

7. Marcin Zaremski – biżuteria srebrna                                                         29 VI-7 VIII 1989

8. Wystawa ze zbiorów BWA                                                                     11 VIII-28 VIII 1989

9. Młodzi Niemcy o wojnie, polityce, historii                                                   31 VIII-1 X 1989

10. Drzeworyt i linoryt ze zbiorów BWA                                                             5 X-23 X 1989

11. Spółdzielnie „Plastyka” 1974-1989                                                            27 X-4 XII 1989

12. Maria Skowrońska – malarstwo                                                         8 XII 1989-21 I 1990