A

KALENDARIUM WYSTAW 1990 r.

1. O samodzielność w sztuce. Wystawa Studium Edukacji

     Plastycznej – Eugeniusz Geno Małkowski, Jacek Sobala                                    26 I-14 III 1990

2. Edward Ratuszyński – rysunki                                                                             15 III-30 III 1990

3. Henryk Horosz-Święcicki – malarstwo                                                                  3 IV-29 IV 1990

4. Maria Milewicz-Brauer – marionetki                                                                        3 V-20 V 1990

5. Joanna Milewicz – malarstwo                                                                                 3 V-20 V 1990

6. Wystawa polskiej sztuki współczesnej                                                                  25 V-9 VII 1990

7. Edward Ratuszyński – „Fragment większej całości”                                         11 VII-26 VII 1990

8. Elżbieta i Andrzej Bednarscy – witraże                                                              27 VII-11 IX 1990

9. Małgorzata Żerwe – tkanina                                                                                 21 IX-21 X 1990

10. Adam Styka – malarstwo                                                                                  26 X-10 XII 1990

11. Elwira Iwaszczyszyn – malarstwo, rysunek                                                    15 XII-31 XII 1990