A

KALENDARIUM WYSTAW 1991 r.

1. Jerzy Ostrogórski - malarstwo                                                                                 7 II-3 III 1991

2. Wystawa artystów środowiska olsztyńskiego – Kartoteka ’91                             7 III-14 IV 1991

3. Allan Rzepka - malarstwo                                                                                   18 IV-19 V 1991

4. Barbara Hulanicka – „Religie świata”                                                                   23 V-6 VII 1991

5. Krystyna Szalewska-Gałdyńska –„Droga przez mrok”                                         23 V-6 VII 1991

6. Zbysław Marek Maciejewski - malarstwo                                                            12 VII-1 IX 1991

7. Ogólnopolska wystawa biżuterii i tkaniny artystycznej                                           5 X-14 X 1991

8. V Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego                                                 17 X-2 XII 1991

9. Zdzisław Beksiński- malarstwo                                                                       5 XII 1991-9 I 1992