A

KALENDARIUM WYSTAW 1991 r.

1. Barbara Gałuszko-Parson – grafika                                                                              29 I-18 II 1991

2. Igor Szelepow, Włodzimierz Ulianow – malarstwo, grafika                                         12 II-18 III 1991

3. Roger Loewig – rysunek i grafika ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie  21 III-21 IV 1991

4. Mieczysław Antuszewicz – malarstwo                                                                        25 IV-19 V 1991

5. Wystawa zabawek „Sconido”                                                                                       21 V-2 VI 1991

6. Wystawa „Miłość” prac członó olsztynskiego okręgu ZPAP

    i ich dzieci na cześć przyjazdu Papieża – malarstwo, rysunek                                   3 VI-27 VI 1991

7. Wiga Badowska – obrazy i rysunki                                                                           29 VI-23 VII 1991

8. Włodzimierz Gołub – malarstwo                                                                               26 VII-15 IX 1991

9. Wiesław Bieńkuński – malarstwo                                                                                 19 IX-9 X 1991

10. Michał Sawaniuk – malarstwo                                                                                   11 X-27 X 1991

11. Ewa Plichta-Lubieniecka – malarstwo                                                                      29 X-24 XI 1991

12. Hilary Krzysztofiak – malarstwo                                                                             26 XI-15 XII 1991