A

KALENDARIUM WYSTAW 1992 r.

1. „Splot” – wystawa tkaniny artystów ziemi krakowskiej i Podhala                                     24 I-5 III 1992

2. „Zeit Worte”- Dwanaście esejów o powstaniu i historii Republiki Federalnej Niemiec 10 III-21 III 1992

3. Kiejstut Bereźnicki - malarstwo                                                                                   30 IV-17 VI 1992

4. Jerzy Tchórzewski - malarstwo                                                                                   2 VII-26 VII 1992

5. Hugon Lasecki – malarstwo, rysunek                                                                          30 VII-6 IX 1992

6. Bogumiła i Jan Pręgowscy - grafika, malarstwo                                                         10 IX-27 IX 1992

7. 100 lat plakatu polskiego – Plakat z kolekcji Piotra Dąbrowskiego z Warszawy             2 X-8 XI 1992

8. Stanisław Kulon - rzeźba                                                                                           12 XI-13 XII 1992

9. Zenon Burdyniewicz – malarstwo                                                                       17 XII 1992-24 I 1993