A

KALENDARIUM WYSTAW 1994 r.

1. Plakat Jazzowy 1958-1993                                                                        14 I-6 II 1994

2. Obraz i Metafora – Warsztaty malarskie w Górznie                                 11 II-6 III 1994

3. Ex Cathedra? Artyści Plastycy Olsztyńskiej WSP                                10 III-17 IV 1994

4. „Europejska Akademia Sztuki przedstawia”                                           21 IV-9 VI 1994

5. Marian Nowiński – „Plakat, Rysunek, Kolor”                                       16 VI-17 VII 1994

6. Mikołaj Kopernik i jego idea                                                                  21 VII-4 IX 1994

7. Targowisko Humoru i Satyry                                                                   9 IX-23 X 1994

8. „Znaki Wschodu” – tradycyjne malarstwo chińskie                               27 X-13 XI 1994

9. Władysław Hasior                                                                                17 XI-11 XII 1994

10.Wystawa LEGO – Świat statków                                                 17 XII 1994-22 I 1995