A

KALENDARIUM WYSTAW 1995 r.

1. Józef Wilkoń – ilustracja książkowa                                                                        9 II-5 III 1995

2. Wystawa Młodych – artystów plastyków                                                                9 III-2 IV 1995

3. Jerzy Duda Gracz – Obrazy prowincjonalno-gminne                                           6 IV-14 V 1995

4. Jerzy Mierzejewski – malarstwo                                                                         18 V-11 VI 1995

5. Mirosław Smerek – wystawa pośmiertna                                                           14 VI-9 VII 1995

6. Amerykańska Sztuka Współczesna – 25th Bradley           

    ze zbiorów Galerii Bradley University w USA                                                 14 VII-13 VIII 1995

7. Artyści Podhala na Warmii i Mazurach                                                            17 VIII-10 IX 1995

8. Północ – Południe                                                                                                14 IX-6 X 1995

9. VI Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego                                               12 X-3 XII 1995

10. 100 lat !!!  100 lat !!! - Polskie plakaty Filmowe w stuleciu kinematografii 7 XII 1995-14 I 1996