A

KALENDARIUM WYSTAW 1997 r.

1.Czesław Tumielewicz – malarstwo – Między rzeczywistością a mitem     16 I-16 II 1997

2. Michał Sawaniuk – malarstwo, jubileusz XXX-lecia pracy twórczej        25 II-16 III 1997

3. Andrzej Burzyński – malarstwo                                                                20 III-4 V 1997

4. Roman Kamiński – fotografia – Moje niemieckie wędrówki                26 VI-31 VIII 1997

5. Orzeł i Lew – 900 lat stosunków polsko-brytyjskich                             17 XI -7 XII 1997