A

KALENDARIUM WYSTAW 1999 r.

1. Grupa Toruńska                                                                                  21 I – 28 II  1999

2. Grupa Trzech czyli Tercet Nadęty                                                      4 III – 11 IV  1999

3. Günter Rudi Herzel – malarstwo                                                        15 IV – 9 V  1999

4. II Ogólnopolskie Biennale Pasteli – Nowy Sącz ‘98”                          13 V – 6 VI  1999

5. Polski Paryż. Od Michałowskiego do Lebensteina.

     Malarstwo Polskie z Kolekcji Wojciecha Fibaka.                               10 VI – 3 X  1999

6. Mark Hilpert, Yong Jo Ji – malarstwo                                                  7 X – 24 X  1999

7. VII Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego                            28 X – 21 XI 1999

8. Zbigniew Hinc, Janusz Wierzyński – 25 –lecie pracy twórczej     25 XI 1999 – 9 I 2000