A

KALENDARIUM WYSTAW 1999 r.

1. Wacław Kapusto – Paryż młody w fotografii                                                         21 I – 7 II  1999

2. Zaczarowany świat baśni                                                                                  11 II – 14 III  1999

3. Świat Anny Frank                                                                                            18 III – 18 IV  1999

4. Michał Gałkiewicz – rzeźba, rysunek                                                               22 IV – 16 V  1999

5. Urszula Ślusarczyk – malarstwo                                                                      20 V – 13 VI  1999

6. Witold Gracjan Kawalec – rzeźba                                                                  17 VI – 25 VII  1999

7. Stanisław Poznański – malarstwo                                                                  29 VII – 12 IX 1999

8. Maria Milewicz – Brauer – Obiekty skrzydlate, czyli od jajka do anioła.           16 IX – 17 X 1999

9. Hieronim Skurpski – Moje rysunki – spojrzenie wstecz                                    21 X – 28 XI 1999

10. Kontakt Direkt – Bezpośredni Kontakt.

       Polsko- szwedzki projekt artystyczny                                                       1 XII 1999 – 9 I 2000