A

KALENDARIUM WYSTAW 2000 r.

1.Malarstwo, Metafora, Metafizyka – artyści – pedagodzy  UMK w Toruniu       13 I – 13 II 2000

2. Wiesław Bieńkuński, grafika, obraz Ab initio                                                 17 II – 12 III 2000

3. Żydzi w dawnych Prusach Wschodnich                                                       23 III – 23 IV 2000

4. Janusz Przybylski – Błędne koło                                                                  27 IV – 21 V  2000

5. Rafał Olbiński – Świat Rafała Olbińskiego.Plakat, ilustracja, rysunek.        25 V – 25 VI  2000

6. Krzysztof Kiwerski – malarstwo, grafika                                                     29 VI – 30 VII  2000

7. Znad Wilii. Wileńskie środowisko artystyczne cz. II                                  3 VIII – 27 VIII  2000

8. Sztuka i Edukacja                                                                                          15 IX – 5 X  2000

9. Ecole de Paris. Malarstwo artystów żydowskich

     polskiego pochodzenia w kolekcji Wojciecha Fibaka                                  10 X – 17 XII 2000

10. Ogarnąć nieskończoność – Biblia w ilustracji                                     21 XII 2000 – 28 I 2001