A

KALENDARIUM WYSTAW 2000 r.

1. Wiktor Jerzy Jędrzejak – Okna i bagatele                                             13 I – 20 II 2000

2. Barbara Hulanicka – Gwiazdy 2000 roku                                            24 II – 19 III 2000

3. Kazimierz Mikulski – Słuchanie ciszy...

    - klasycy polskiej sztuki współczesnej                                                 23 III – 7 V  2000

4. Stanisław Mazuś – malarstwo                                                           27 IV – 21 V  2000

5. Paweł Lasik – Zwierzęta domowe                                                     25 V – 25 VI  2000

6. Adam Wsiołkowski – malarstwo                                                      29 VI – 30 VII  2000

7. Reiner Joppien – malarstwo, rysunek                                            3 VIII – 27 VIII  2000

8. Michał Baca – Widziane z ukrycia                                                   31 VIII – 24 IX 2000

9. Krzysztof Cybulski – grafika                                                               12 X – 12 XI 2000

10. Joanna Milewicz – Zapatrzona w słońce                                        17 XI – 17 XII 2000

11. Impresje meksykańskie – fotografia – Janusz Połom              21 XII 2000 – 28 I 2001