A

OPISANIE ŚWIATA

 Hieronim Skurpski

Hieronik Skurpski - Opisanie świata / Malarstwo, rysunek, grafika

Wernisaż: 4 listopada (czwartek), godz. 17:00

4 listopada - 28 listopada, sala główna


Urodzony w 1914 r. we wsi Skurpie koło Działdowa. W latach 1930 -1936 uczęszczał do Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. W 1937 r. rozpoczął studia artystyczne w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni prof. Mieczysława Kotarbińskiego, które ukończył dyplomem pod kierunkiem Aleksandra Rafałowskiego w 1950 r. Okupację spędził w Paulinowie koło Nałęczowa, w środowisku przyjaciół z ASP, pracując i rozwijając się artystycznie. W 1940 r. ożenił się z Wacławą, która była prawdziwą muzą i przyjacielem przez pięćdziesiąt lat wspólnego życia. W początkach 1945 roku, na wiadomość o przyłączeniu Prus Wschodnich do Polski, zgłosił się do pracy i został powołany do resortu kultury i sztuki.

Do Olsztyna przybył w marcu 1945 r. Tworzył lub współuczestniczył w organizacji wszystkich instytucji, związków, stowarzyszeń z dziedziny życia kulturalnego. Przede wszystkim zorganizował i współtworzył Muzeum Warmii i Mazur z siedzibą w olsztyńskim zamku. Przez dwadzieścia lat nim kierował, współtworząc wiele ważnych wystaw, inicjatyw. Powołał do życia Biuro Wystaw Artystycznych, którym kierował przez dziewięć lat. Pisał i publikował artykuły, rozprawy, książki (m.in. o sztuce ludowej Warmii i Mazur). Działacz kulturalny i społeczny, długoletni prezes Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego "Pojezierze".

Przy tak ogromnej działalności zawodowej i społecznej Hieronim Skurpski jest jednak przede wszystkim artystą malarzem i rysownikiem. Tej materii życia jest do dziś najbardziej wierny. Należy do tych artystów, którzy stworzyli własny, indywidualny język plastyczny, konsekwentnie rozwijany i realizowany. Twórczość malarska najbardziej bliska jest surrealizmowi, nie tylko z powodu treści obrazów, ale także pod względem formalnym, poprzez kompozycje, czy często niezwykłe rozwiązania kolorystyczne. Rysunki, szkice, to znakomita kreska zatrzymująca ulotność chwili, grymasu twarzy, postaci, na ich podstawie można dokładnie prześledzić drogi poszukiwania tej najwłaściwszej, najlepszej formy wypowiedzi plastycznej. Twórczość rysunkowa Artysty oceniana jest bardzo wysoko, jej duży wybór posiada Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, które od lat gromadzi prace mistrzów polskiego rysunku.

Hieronim Skurpski należy do tych twórców, którzy bezustannie się kształcą, studiują teorię sztuki i dorobek mistrzów. Od 1954 r. pisze dzienniki, w których zawiera swoje refleksje, przemyślenia na temat sztuki, procesu twórczego, otaczającej rzeczywistości. Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, w 1980 r. miał wielką, retrospektywną wystawę w galerii "Zachęta" w Warszawie, za granicą wystawiał m.in. w Niemczech, Danii, Szwecji, Finlandii. Prace w wielu kolekcjach muzealnych i prywatnych.