A

CYGANIE INNI LUDZIE TACY JAK MY

 Tomasz Tomaszewski

Tomasz Tomaszewski - Cyganie inni ludzie tacy jak my

Wernisaż: 9 kwietnia (sobota), godz. 13:00

9 kwietnia - 8 maja, sala główna

 

Tomasz Tomaszewski.  fotografik National Geographic kilka lat pracował nad materiałem fotograficznym obrazującym życie i obyczaje Romów. Intencją autora było opowiedzenie historii narodu, który nie posiada własnego kraju i jest rozproszony niemal po całym świecie. O tradycji i historii Romów wiadomo niewiele, ten brak wiedzy zastępują często negatywne stereotypy. Ocenia się, że dziś na świecie żyje około 16 milionów Romów, z tego około 14 milionów w Europie.

Romowie zazwyczaj postrzegani są jako obcy, często otacza ich pogarda, atmosfera nieufności, chociaż ich wkład w dziedzictwo kulturowe, szczególnie muzykę, taniec i rękodzieło jest niezaprzeczalny. Na wystawie zaprezentowane zostaną fotografie pokazujące życie Romów w różnych miejscach - od Indii, skąd pochodzą, poprzez Europę aż po Stany Zjednoczone.

 

Wystawa adresowana jest do wszystkich, aby patrząc na zdjęcia silniej uzmysłowić sobie absurd ksenofobii i nietolerancji. W ramach prezentacji w olsztyńskiej Galerii BWA uroczyście obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Romów.