A

PRASORELIGIA

 Ewa Harabasz

Ewa Harabasz - Prasoreligia

Wernisaż: 3 marca (czwartek) godz. 18.00

3 marca – 7 kwietnia, sala główna

 

Kurator wystawy: Małgorzata Jackiewicz-Garniec

Architektura i aranżacja wystawy: Cezary Koczwarski  

Współpraca: ,

 

 

Ewa Harabasz zajmuje się kontekstem społecznym sztuki, głównie wpływem mediów na obraz cierpienia w powszechnej świadomości. W swoich obrazach i rysunkach wykorzystuje fotografie prasowe, które łączy ze starymi technikami malarskimi. Wystawa wiąże najnowszy projekt artystki, którego premiera będzie miała miejsce w olsztyńskiej galerii z poprzednim, zatytułowanym Ikony.

Ikony Cierpienia/Złote Ikony łączyły współczesną fotografię prasową z techniką malarstwa olejnego oraz z bizantyjską metodą malowania i złocenia ikon. Najnowszy cykl Czarnych Obrazów nawiązuje do stylistyki barokowego malarstwa Caravaggia, w którym artystka odnalazła dramatyczne związki między teatralnością i traumatycznością jego obrazów a często wstrząsającym obrazem dominującym we współczesnych mediach.

Wystawa łączy oby dwa cykle: Złote Ikony i Czarne Obrazy, pod wspólnym tytułem PRASORELIGIA, aby uwypuklić ich wspólne znaczenia i związki. Obie te serie obrazów łączą odniesienia do fotografii z gazet. W jednych jak i w drugich postacie i sytuacje ze zdjęć zostały precyzyjnie wybrane. Są to prawdziwi ludzie, których widząc w codziennych gazetach, powinniśmy zobaczyć z ich cierpieniem, często z agresją, bólem i wymownymi gestami ciała, które zastygły w fotografii, tak często mylonej z wyidealizowanymi ikonami i obrazami. To zagubiona prawdziwość ludzkich uczuć pomieszana ze sztuką, ideologią, religią, polityką, w imię których, lub z powodu których ludzie cierpią i giną.

Ewa Harabasz studiowała konserwację dzieł sztuki, pracowała jako konserwator w Polsce i we Włoszech. Od końca lat 80. mieszka i pracuje w USA, ukończyła tam studia artystyczne, wykłada na uniwersytetach m.in. w Nowym Jorku i Bostonie.

„Pressreligion" - Ewa Harabasz
 4 marca – 7 kwietnia

Ewa Harabasz is dealing with the social context of art, and mainly, influence of the mass media on images of suffering in the public awareness. In her paintings and drawings, she uses press photos, which are combined with the old painting techniques. Premiere exhibition of the latest project in Olsztyn involves also previous project entitled 'Icons'.

Icons of Suffering / Gold icons was an idea of combining contemporary press photography with the technique of oil painting and Byzantine method of painting and gilding icons. The latest series of black paintings refer to the style of Baroque paintings of Caravaggio, in which she found a dramatic relationship between theatricality and luridness of his paintings and shocking images of today's media.

The exhibition presents two cycles: Golden Icons and the Black Paintings, under one title: PRESSRELIGION to emphasize their mutual meaning and relationship. Both of these series of paintings include references to photographs from the daily newspapers. In both of them the characters and situations in the pictures have been carefully selected. We should remember that these are real suffering people, often with aggression, pain, captured with theatrical gestures of the body, which are frozen in photographs, so often confused with the idealized icons. This is the lost truth of human emotion mixed with art, ideology, religion, politics, in the name of which, or because of which people are suffering and dying.

Ewa Harabasz studied art conservation and restoration, she worked as a restorer in Poland and Italy. Since the late 80s she lives and works in the U.S. Received her BFA degree from the College for Creative Studies and MFA degree from Wayne State University, both in Detroit, Michigan. At present she teaches at the university in New York and Boston.

Relacja video:

Materiał udostępniony dzięki uprzejmości: www.olsztyn24.com


Wystawie towarzyszy katalog z tekstem Bożeny Czubak  (tłumaczenie w jęz. angielskim)