A

MOST SZTUKI

 Kunst Brücke

Kunst-Brücke - Most Sztuki
Wystawa prac artystów niemieckich z Offenburga

Wernisaż: 5 lipca (czwartek), godz. 17:00

5 lipca - 29 lipca, sala główna


Patronat Honorowy
Honorpatronat

Fundacja Georga i Marii Dietrichów
Georg und Maria Dietrich Stiftung

Edith Schreiner
Nadburmistrz Miasta Offenburg
Oberbürgermaïsterin der Stadt Offenburg

Czesław Jerzy Małkowski
Prezydent Miasta Olsztyn
Der Präsident der Stadt Olsztyn

 

 

Pojęcie "Małej Ojczyzny'' na dobre zadomowiło się już w słowniku Zjednoczonej Europy. Oprócz miłości do swojego miasta, regionu, niezwykle ważne jest ukazywanie tego uczucia i pozytywne zarażanie nim innych. W ramach projektu "Kochajmy Warmię" olsztyńscy artyści w Offenburgu, poprzez swoje dzieła ukazali miłość i pasję, jaką są dla nich Olsztyn oraz Warmia i Mazury. Dziś mamy niecodzienną okazję by zobaczyć dzieła naszych niemieckich przyjaciół i wyrażone w nich uczucia, którymi z kolei oni obdarzyli własną Małą Ojczyznę, czyli Offenburg oraz Badenię-Wirtembergię.
Wystawa "Most sztuki - Kunst-Brücke", na którą serdecznie Państwa zapraszamy wzbogaci nas wszystkich zarówno duchowo, jak i kulturowo. Po raz kolejny przekonamy się, że sztuka i artyzm nie znają granic, a miłość do swojej Małej Ojczyzny mimo różnic kulturowych każdy z nas odczuwa bardzo podobnie.

Der Begriff "Kleine Heimat" hat bereits seinen festen Platz im Wortschatz des Vereinigten Europas gefunden. Neben der gelebten Liebe zur eigenen Stadt und Region ist es von besonderer Wichtigkeit, dieses Gefühl zu bekunden und es bei anderen zu erwecken. Im Rahmen des Projektes "Ermland ist der Liebe wert" brachten die Olsztyner Künstler in Offenburg durch ihre Kunstwerke ihre Liebe und Leidenschaft zu Olsztyn und zu der Region Ermland und Masuren zum Ausdruck. Heute haben wir dagegen die besondere Freude Kunstwerke unserer deutschen Freunde zu betrachten und die in ihnen ausgedrückten Gefüle für ihre eigene Heimat - Offenburg und Baden-Württemberg nachzuempfinden.
"Kunst-Brücke" - die Austellung; zu der wir Sie herzlich einladen - wird uns alle sowohl geistig als auch kulturell bereichern. Sie wird uns wieder einmal bestätigen, dass die Kunst und die künstlerische Vollendung kaine Grenzen kennen und die Liebe zur eigenen Heimat trotz kultureller Unterschiede jeder von uns ganz gleich verspürt.

Czesław Jerzy Małkowski
Prezydent Miasta Olsztyn
Der Präsident der Stadt Olsztyn