A

WYKŁAD: JAK ARTYŚCI URZĄDZILI NAM ŚWIAT?

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu popołudniowych wykładów o sztuce współczesnej, które odbędzie się 26 września (środa) o godz. 17:30 w siedzibie galerii – Piłsudskiego 38, Olsztyn.

Wracamy po wakacyjnej przerwie z cyklem wykładów o sztuce współczesnej kierowanych do młodzieży i dorosłych. Prelekcje dotyczą najważniejszych i najciekawszych tendencji w sztuce tworzonej współcześnie. W przystępny sposób staramy się przybliżyć słuchaczom zagadnienia sztuki najnowszej, by ułatwić odbiorcom kontakt zarówno z dziełami jak i przybliżyć sylwetki ich twórców. W nowej odsłonie spotkań współpracujemy z Wydziałem Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Kolejne spotkanie pt. "Jak artyści urządzili nam świat?" odbędzie się 26 września o godz. 17:30, które poprowadzi dr Ewa Gładkowska.

Wykład poświęcony będzie dizajnowi XX wieku. Dowiemy się o jego początkach i najważniejszych twórcach. Porozmawiamy o jego wpływie na współczesny styl życia.

dr Ewa Gładkowska - historyk sztuki, adiunkt w Pracowni Przedmiotów Teoretyczno - Metodycznych Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat napisała pod kierunkiem prof. Tadeusza Chrzanowskiego. Członkini Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Główne obszary badań: historia sztuki nowoczesnej, historia estetyki, socjologia sztuki oraz dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Autorka licznych publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim poświęconym sztuce najnowszej, socjologii sztuki oraz dziedzictwu Warmii i Mazur.