A

WYKŁAD: KU NOWEMU. OSIĄGNIĘCIA SZTUKI POLSKIEJ W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM

BWA Galeria Sztuki w Olsztynie serdecznie zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu popołudniowych wykładów o sztuce współczesnej, które odbędzie się 29 listopada (czwartek) o godz. 17:30 w siedzibie galerii – Piłsudskiego 38, Olsztyn.

Listopadowy wykład zatytułowany Ku nowemu. Osiągnięcia sztuki polskiej w dwudziestoleciu międzywojennym podkreśla społeczną rolę sztuki. Hasło Sztuka wszędzie obecne w działaniach polskich artystów tego czasu było walką o nowoczesne państwo. W wykładzie przedstawione zostaną osiągnięcia i oryginalność polskiej sztuki użytkowej, zaangażowanie polskich artystów w tworzeniu wizerunku Polski na świecie. Sukcesy na wystawach światowych, realizacje  architektoniczne tego czasu budują wizerunek polskiej sztuki jako często czerpiącej z rodzimego folkloru, ale nadającej mu kształt oryginalny i nowoczesny.

dr Ewa Gładkowska - historyk sztuki, adiunkt w Pracowni Przedmiotów Teoretyczno - Metodycznych Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Doktorat napisała pod kierunkiem prof. Tadeusza Chrzanowskiego. Członkini Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów. Główne obszary badań: historia sztuki nowoczesnej, historia estetyki, socjologia sztuki oraz dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur. Autorka licznych publikacji w języku polskim, niemieckim i angielskim poświęconym sztuce najnowszej, socjologii sztuki oraz dziedzictwu Warmii i Mazur.