A

MARTHA

 Ola Buczkowska

Ola Buczkowska - Martha

Wernisaż: 3 marca (czwartek) godz. 18.00

3 marca – 3 kwietnia, sala kameralna


 

Niezwykła video-instalacja Oli Buczkowskiej pt. "Martha" wypełnia przestrzeń Sali Kameralnej filmami, które w luźny sposób nawiązują do tradycji sztalugowego malarstwa romantycznego. Klamrą dla całej pracy artystki są dwa przeciwstawione obrazy, wyświetlane na przeciwległych ścianach galerii: postać kobiety na różowym materacu, dryfująca spokojnie po czarnym jeziorze - oraz projekcja listu miłosnego, pisanego przez zakochanego mężczyznę. Dwa filmy opowiadają o dwóch odmiennych sposobach przeżywania miłości, przywołując XIX-wieczny romantyczny model, w którym kobieta była pasywnym obiektem westchnień, a mężczyzna wytrwałym zdobywcą.

Ola Buczkowska
Urodzona w 1978 r. Ukończyła architekturę wnętrz (scenografia) na ASP w Warszawie, a także fotografię w PWSFTiT im. L. Schillera w Łodzi. Stypendystka Programu Sokrates Erasmus w Accademia di Belle Arti Pietro Vanucci Perugia we Włoszech. Prezentowała swoje prace w wielu ważnych galeriach w Polsce. W 2010 roku brała udział w spektakularnym projekcie miejskim "The Promised City" (Warszawa/Berlin/Bombaj), łączącym różne obszary działań wizualnych, jak fotografia, muzyka, urbanistyka, teatr. Obecnie bierze udział w polsko-norweskich warsztatach fotografii i sztuki video "Shaping time. Time and the city". Mieszka i pracuje w Warszawie. 
www.olabuczkowska.com

Ola Buczkowska, Marta, 2009, video 5'48'' (pętla)

Tekst Ewy Opałki (PDF)

Sarah Woodruff, Martha, Marta i Jane Eyre
– co łączy/oddziela romantyczny pejzaż i miłość romantyczną
w pracach Oli Buczkowskiej?

„Martha" - Ola Buczkowska
4.03  – 3.04.2011 

Video installation "Martha" made by Ola Buczkowska, fills the space of the Small Hall with films, which are corresponding to the tradition of romantic easel painting. Frame for the whole work of the artist are two contrasted images that are displayed on opposite walls of the gallery: a woman on a pink mattress, drifting peacefully on a black lake - and the projection of a love letter, written by a man in love. Two films tell two different ways of experiencing love, evoking the romantic nineteenth-century model, in which the woman was the passive object of sighs, and the man was tenacious conqueror.

Ola Buczkowska
Born in 1978. Graduated interior design (stage design) at the Warsaw Academy of Fine Arts and photography at the National Film, Television & Theatre School in Lodz. Scholarship holder of Socrates Erasmus at the Accademia di Belle Arti Pietro Vanucci of Perugia in Italy. She presented her work in many important galleries in Poland. In 2010 she took part in a spectacular urban project, "The Promised City" (New York / Berlin / Mumbai), connecting different means, such as photography, music, theater. Currently taking part in the Polish-Norwegian photography workshops and video art, "Shaping time. Time and the City". She lives and works in Warsaw.
www.olabuczkowska.com