A

WIDZIEĆ - VI FORUM MALARSTWA POLSKIEGO

VI Forum Malarstwa Polskiego – WIDZIEĆ

wernisaż: 7 lipca (czwartek) godz. 18.00

7 lipca – 24 lipca, sala główna
 

Koordynatorzy: Mirosława Rochecka, Kazimierz Rochecki

 

We wrześniu 2009 roku w Lesku rozpoczęła się VI edycja Forum Malarstwa Polskiego „Widzieć". Podczas dziesięciodniowego pobytu w Leskim Zamku spotkali się znani polscy malarze oraz teoretycy i krytycy sztuki. Hasłem spotkania stał się proces postrzegania, wizualnego odbioru świata i przetwarzania widzenia w sztukę. Artyści, na indywidualnych pokazach prezentowali własny dorobek artystyczny, podczas spotkań i dyskusji przedstawili swój zakres teoretycznego widzenia, a także tworzyli nowe prace bezpośrednio konfrontując się z podjętym tematem. Projekt VI FMP „Widzieć" prezentowany jest w kilkunastu galeriach w Polsce, w tym w BWA Galerii Sztuki w Olsztynie.

Artyści: Stanisław Baj, Stanisław Batruch, Stanisław Białogłowicz, Grzegorz Grzebieniowski, Ireneusz Kopacz, Marian Waldemar Kuczma, Leszek Misiak, Teresa Miszkin, Stanisław Rodziński, Jacek Rykała; teoretycy sztuki: Magdalena Hniedziewicz, Magdalena Rabizo-Birek, Grażyna Ryba, Andrzej Saj.

Wystawie towarzyszy wydawnictwo, które zawiera reprodukcje wszystkich prac będących na wystawie, informacje o uczestnikach Forum oraz liczne artykuły, eseje i fragmenty wygłoszonych wykładów podczas 10 dniowej sesji w Lesku.

Co znaczy widzieć? Patrzeć. Zauważać, spostrzegać, obserwować, dostrzegać...
Widzieć - żeby zrozumieć, widzieć więcej, lepiej, szerzej, głębiej, dalej...
Patrzeć wnikliwie. Przenikać przez zewnętrzną, materialną powłokę.
Docierać wzrokiem i myślą do wnętrza - odczytać wewnętrzną konstrukcję, rozpoznać wzajemne relacje, zrozumieć prawa, dociec istoty zjawisk. Widzieć jasno.
Widzieć, to mieć wizję: wizję całości, wizję jedności, koncepcję, projekt, wizję nowego.
Widzieć nowe możliwości, wyobrażać, przewidywać... Patrzeć perspektywicznie.
Obserwować, by rozpoznawać wartości: dostrzegać ich cechy stałe, trwałe i szlachetne, a także szczególne, specyficzne, bądź oryginalne, nietypowe albo niezwykłe. Dostrzegać różnice, ocenić jakość, porządek, logikę. Odkrywać piękno.
Widzieć to także patrzeć krytyczne, dostrzegać zjawiska niepokojące, brzydotę, bylejakość, degradację, lichotę, błahość, bezmyślność. Wydobyć na światło dzienne, ujawnić, wytknąć, zdemaskować.
Widzieć to przyglądać się, rozróżniać, poznawać, pokazywać. To być świadomym, zdolnym do oceny, mieć własne zdanie, widzieć coś inaczej...
Jak patrzeć? Co widzieć? Jak to pokazać...?
Czy sztuka jest siatkówką wewnętrznego oka artysty, czy jest także okularami dla odbiorców, dzięki którym można zobaczyć lepiej świat, jego wewnętrzny sens i cel.
Czy problem widzenia interesuje współczesnych artystów? Czy próbują własny sposób widzenia świata zaproponować innym, zwrócić uwagę na rzeczy, sprawy, jakości niedostrzegane, bagatelizowane, a według nich istotne...?

Relacja video

Dzięki uprzejmości www.olsztyn24.com