A

OPUSZCZONE, ODZYSKANE

 Anna Drońska

Anna Drońska - „Opuszczone, odzyskane"

wernisaż: 12 kwietnia, godz. 18.00

12 kwietnia - 10 maja, sala kameralna

 

Współpraca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Projekt jest próbą sformułowania odpowiedzi na temat źródeł kryzysu ekologicznego i zachwiania równowagi między człowiekiem a jego naturalnym środowiskiem. Mówi o kryzysie wartości we współczesnej kulturze, ze szczególnym naciskiem na zjawisko coraz szybszego odchodzenia od natury na rzecz ciągle wzrastającej konsumpcji i rozwijającej się w zastraszającym tempie industrializacji świata. Analiza tego zagadnienia przeprowadzona została w nowym kontekście kontemplacji miejsc odzyskanych przez przyrodę po opuszczeniu ich przez człowieka. Podjęte w ramach projektu artystyczne poszukiwania obejmują obszar zjawisk i miejsc najpierw zaanektowanych, a następnie zdegradowanych i pozostawionych przez ludzi. Kluczowym przesłaniem projektu jest nadanie tym miejscom nowego wymiaru znaczeń i wartości.

Anna Drońska - ur. w 1972 roku w Olsztynie. Studia na Wydziale Kształcenia Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Dyplom pod kierunkiem prof. Stanisława Trzeszczkowskiego w 1999 r. Doktorat na Wydziale Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w 2006 r. Zajmuje się malarstwem, tkaniną eksperymentalną. Od 2006 r. pracuje w Katedrze Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Autorka kilku wystaw indywidualnych m.in. w Galerii Rynek Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie w 2005 r., Galerii Jednego Obrazu Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, w 2007 r. Uczestniczyła w wielu pokazach zbiorowych, m.in. Festiwal sztuki „Drzewo-drewno", Ostrołęka, Ciechanów, Radom, 2008 r.; „Znaki w sztuce", Centrum Ekspozycyjne Rocca Paolina, Perugia, Włochy, 2008 r. Laureatka wyróżnienia na V Olsztyńskim Biennale Plastyki „O Medal Prezydenta", 2007 r. oraz Grand Prix Medal Prezydenta na VII edycji Biennale Sztuki, 2011 r. Prace m.in. w kolekcji polskiej sztuki współczesnej Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w  Olsztynie.

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju