A

OPROWADZANIE PO WYSTAWIE Z KAZIMIERZEM BRAKONIECKIM

Serdecznie zapraszamy na oprowadzanie po wystawie "Drugie życie Atlantydy Północy" 6 sierpnia (niedziela) o godz. 18:00.

W ostatnim dniu trwania wystawy będą mieli Państwo przyjemność spotkania się z Kazimierzem Brakonieckim, kuratorem wystawy, a także wysłuchania jego wierszy związanych z tematem projektu.

 

Kazimierz Brakoniecki (1952) – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (polonistyka, podyplomowe muzealnictwo), poeta, pisarz, eseista, tłumacz, redaktor, animator kultury i sztuki, regionalista; jeden ze współtwórców Wspólnoty Kulturowej "Borussia" w Olsztynie. Autor licznych książek poetyckich, autobiograficzno-eseistycznych, przetłumaczonych z języka francuskiego począwszy od 1979 roku. Ostatnio wydał m.in. zbiory wierszy "Pies na wiersze albo Pieczewo" (Mikołów 2021), "Biografie wiersza"(Sopot 2021). Za twórczość literacką i kulturalną otrzymał m.in. nagrodę redakcji "Nowego Wyrazu", S. Piętaka, paryskiej "Kultury", poznańskiego "Czasu Kultury", Wawrzyn Literacki Warmii i Mazur, Orfeusza Mazurskiego, nagrodę S. B. Lindego miast partnerskich Torunia i Getyngi.