A

Sercem malowane. Wystawa koła malarskiego seniorów

otwarcie: 2 września (sobota), godz. 14:00 
2–24 września 2023 | hol galerii

Opieka i prowadzenie: Monika Sadowska 

 

UCZESTNICZKI WYSTAWY:
Elżbieta Bas / Maria Bentkowska / Wiesława Filipek / Alicja Frąckowiak / Jadwiga Jakubiec / Beata Jakuta / Barbara Kuczmarska / Mariola Muçolli / Grażyna Rudzińska

 

Koło malarskie w Galerii Sztuki BWA w Olsztynie istnieje i aktywnie działa od blisko 7 lat. I choć skład grupy ulegał zmianom, od kilku lat spotykamy się w praktycznie niezmienionym składzie i z ogromną przyjemnością witamy nowe twarze. Uczestniczki warsztatów realizują swoje zainteresowania i pasje, doskonaląc swój warsztat, czego odzwierciedlenie widać na prezentowanych pracach wykonanych na papierach.

Wspólne, cotygodniowe warsztaty to nie tylko okazja do rozmów, ale przede wszystkim mają one na celu rozwijanie artystycznej osobowości seniorek oraz poszerzenie ich wiedzy teoretycznej z zakresu technik artystycznych, głównie tych malarskich. Z biegiem czasu w naszych uczestniczkach wzrasta wrażliwość na otaczające piękno, kolory, a zmysł wzroku ulega wyostrzeniu. Ich obcowanie ze sztuką, również tą współczesną, wpływa na sposób obrazowania emocji oraz niezwykłą otwartość w wyrażaniu siebie.

Aktywna działalność artystyczna w grupie pozwala nam przetrwać różne sytuacje, być razem, a upływające lata świadczą tylko o tym jak ważne jest posiadanie swoich pasji i znalezienie własnej przestrzeni. Obecna wystawa „Sercem malowane. Wystawa koła malarskiego seniorów”, to przegląd twórczości uczestniczek warsztatów, prezentacja ich dokonań oraz postępów jakie uczyniły w przeciągu ostatnich lat podczas spotkań w Galerii Sztuki BWA w Olsztynie. Wystawa jest wynikiem ich ciężkiej pracy, ambicji, a także niezwykłej wrażliwości i z pewnością może naocznie przekonać oglądających o różnorodności każdej z prezentowanych Pań.