A

CAŁUNY I WIZERUNKI - MALARSTWONA JEDWABIU

 Wojciech Sadley

"Całuny i wizerunki" malarstwo na jedwabiu - Wojciech Sadley

Wernisaż: 07 czerca (czwartek) godz. 17.00

07 czerwca - 29 lipca, sala główna

 

Wojciech Sadley. urodzony w 1932 roku w Lublinie. Studiował w Wyższej Szkole Muzycznej w Lublinie, następnie na Wydziale Architektury Wnętrz w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie , dyplom w 1954 roku, na Wydziale Malarstwa w 1969 roku. Uprawia malarstwo, rysunek, collage, tkaninę unikatową i kompozycję przestrzenną. Jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie prowadzi Katedrę Tkaniny Eksperymentalnej. Wykłada również w kilku innych państwowych i prywatnych uczelniach artystycznych. Jest autorem 100 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 300 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Laureat wielu nagród i wyróżnień. Prace w muzeach polskich i wielu zagranicznych.

"Gdybym była pewna, że określenie to dobrze odda istotę dzisiejszej postawy tego artysty, to odważyłabym się zaliczyć jego dokonania do sfery konfesyjnej. Ale myślę, że takie rozstrzygnięcie byłoby za śmiałe i postawiłoby w jego twórczości nieuprawnioną barierę. Jest to sztuka po prostu poważna i odważna w od krywaniu powołania i wzbijaniu się ponad okoliczności miejsca i czasu. Ale artysta oczyszczajcący siebie, oczyszczający swoją myśl i intencję, a także swój warsztat z doraźności i ducha czasu dołącza do szeregu samotników. Staje się ikonoklastą w tym sensie, że przeciwstawiajcąc się płaskiemu obrazowaniu świata i człowieka przeciwstawia mu tylko kilka symboli zawierająących w sobie wszystko,co najważniejsze. Sadley jest samotnikiem, który patrzy w niebo, który stara się z uwagą i skupieniem śledzić granice światów i który chce odkryć nadzwyczajność jaką każdy ma w sobie. Tę nadzwyczajność zasypywaną codziennie przez cywilizacyjne śmieci. Sadley wierzy, w dobro i zło, i ich walkę wewnątrz człowieka. Wierzy, że bez dobra, sztuki, m uzyki Mozarta nie można żyć, i że one są tarczą przeciw wszystkiemu."

Danuta Wróblewska: Całuny,Twarze,Chusty