Lekcje sztuki

Galeria Sztuki BWA zaprasza grupy zorganizowane na lekcje sztuki w przestrzeni Galerii. Jest to alternatywa dla typowych lekcji w szkolnych klasach oraz doskonała okazja do spotkania nauczycieli i młodzieży szkolnej ze sztuką współczesną. Gorąco namawiamy do skorzystania z tej formy edukacji. Żadna reprodukcja nie przekaże wiernie prawdziwego piękna dzieła sztuki. Lekcje mają formę oprowadzania po aktualnie eksponowanych wystawach z przeszkolonym pracownikiem merytorycznym Galerii. Uczniowie mają możliwość bezpośredniego obcowania z dziełami sztuki, uczą się interpretować oraz wyrażać własną opinie. Taka forma edukacji może zainspirować wyobraźnię, pobudzić myślenie estetyczne, wyzwolić kreatywność tak potrzebną dzieciom na tym szczególnym etapie ich rozwoju.

Istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji związanej z zagadnieniami dotyczącymi współczesnej sztuki. Lekcja ma formę pokazu połączonego z dyskusją. Tematy do wyboru:

  • Najważniejsze kierunki w sztuce końca XIX w. i początku XX w.           

  • Najważniejsze zagadnienia sztuki współczesnej

  • Polska sztuka zaangażowana społecznie

  • Rzeźba współczesna

  • Sztuka polska po 1945 roku

  • Abstrakcja. Co znaczy?

Czas trwania: 45-60 min.

  • Analiza obrazu, od czego zacząć?

Czas trwania: 1,5 godz. - 2 godz.

Galeria prowadzi program edukacyjny "Ze sztuką na ty"

Prowadzimy specjalny program edukacyjny skierowanym do dzieci i młodzieży ze szkół gimnazjalnych i licealnych pt.: „Ze sztuką na ty” realizowany we współpracy z Urzędem Miasta Olsztyn. Szkoły podpisują umowy z BWA i uczestniczą w ramach zajęć szkolnych w lekcjach sztuki odbywających się w galerii podczas trwania poszczególnych wystaw. Koszty uczestnictwa dzieci i młodzieży finansuje Urząd Miasta Olsztyn, Wydział Edukacji. W galerii grupy szkolne są oprowadzane przez przygotowanego pracownika merytorycznego BWA. Prelekcja, rozmowa z dziećmi, czy młodzieżą dostosowana jest do wieku, stopnia przygotowania do odbioru sztuki. Nauczyciel i uczestnicy otrzymują materiały promocyjne dotyczące wystawy.