Olsztyńskie Biennale Sztuki - O Medal Prezydenta

Podstawowym zadaniem Biennale jest aktywizacja środowiska artystycznego Olsztyna i regionu, konfrontacja postaw twórczych, a także zaprezentowanie olsztyńskiej publiczności stanu rodzimej plastyki. Biennale jest ważnym przeglądem pokazującym kondycję olsztyńskiej sztuki. Różnorodność mediów sprawia, że wystawa pokonkursowa jest również ciekawą prezentacją stosowanych współcześnie przez artystów technik. Konkursowa forma przeglądu gwarantuje uzyskanie prac o wysokich walorach artystycznych, reprezentujących najciekawsze zjawiska w twórczości środowiska artystycznego regionu.
 

Sekretariat konkursu:

Ewelina Góra
e.gora@bwa.olsztyn.pl
tel. (89) 522 27 09

 

Biennale NOWA EDYCJA Konkursu

XII OLSZTYŃSKIE BIENNALE SZTUKI

 

 

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ

Do konkursu mogą przystąpić artyści posiadający dyplom (mgr) ukończenia wyższej uczelni artystycznej, bądź wydziałów i kierunków artystycznych innych uczelni, jak również artyści zrzeszeni w związkach i stowarzyszeniach twórczych (np. ZPAP, ZPAF, Areszt Sztuki, FIAP).

Przyjmowanie zgłoszeń możliwe jest w wersji tradycyjnej lub elektronicznej, odbywa się od  1 września – 26 września 2022 roku.

Do konkursu należy zgłosić maksymalnie po trzy prace w każdej kategorii* powstałe w ostatnich trzech latach (2020-2022).

*malarstwo
rysunek
grafika warsztatowa
rzeźba i ceramika
tkanina artystyczna
projektowanie graficzne, wzornictwo przemysłowe
techniki multimedialne, instalacje, obiekty
fotografia

Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie XII Olsztyńskich Biennale Sztuki - O Medal Prezydenta.

Finalistów poznamy podczas uroczystego otwarcia wystawy pokonkursowej, która będzie miała miejsce
16 grudnia 2022 roku.

*Kontakt: Ewelina Góra
e.gora@bwa.olsztyn.pl / +89 522 27 09

 

Regulamin XII Olsztyńskich Biennale Sztuki - O Medal Prezydenta

Karta zgłoszeniowa (pobierz)

Klauzule zgody i informacyjne (pobierz)